Μειώστε την φορολογία σας με την σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2017-11-07


Ιδρύστε μια εταιρία στην Βουλγαρία. Εμείς lorensita.net παρέχουμε τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων σας στην Βουλγαρία, με την χαμηλότερη φορολογία στην Ευρώπη, φορολογία 10%.

Η ομάδα μας, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, μεσίτες, μεταφραστές κλπ εδρεύει στο Μπλαγκόεβγραντ και έχει μεγάλη και πολυετή εμπειρία.

Η ίδρυση της βουλγάρικης εταιρίας είναι απλή, γίνεται γρήγορα και έχει μεγάλα ωφέλη, αλλά υπάρχουνε πολλές παγίδες και σημεία τα οποία εμείς γνωρίζουμε καλά και θα σας δώσουμε τις ανάλογες λύσεις.

Το κόστος για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία και μόνο με τους δικούς μας συνεργάτες για τη σύσταση ΕΠΕ και το κόστος της μηνιαίας συντήρησης της ξεκινάει από 450 ευρώ για τους πελάτες μας.

Προαιρετικά, για την ίδρυση εταιριών στη Βουλγαρία, έχουμε το πακέτο ενημέρωσης πελατών, με παρουσία συμβούλου και λογιστή, στο οποίο σας λύνουμε οποιαδήποτε απορία έχετε για την ίδρυση βουλγαρικής εταιρίας και σας δίνουμε την καταληλότερη λύση ειδικά για εσάς.

Να σας ενημερώσουμε για το τι κερδίζετε με την ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία.

Μειώνετε τον επιχειρηματικό σας κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα.

Μειώνετε τους φορολογικούς συντελεστές, χαμηλή φορολογία.

Αποφεύγετε την το ελληνικού λογιστικό σύστημα

Μειώνετε το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας.

Με την ίδρυση εταιρίας στην Βουλγαρία, αποκτάτε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ.

Επίσης η χρήση των βουλγαρικών ΕΠΕ, στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:

 • Μόνιμη εγκατάσταση βιομηχανικής - βιοτεχνικής παραγωγής

(χαμηλό εργατικό κόστος, χαμηλές τιμές γης και κοντινή απόσταση από Ελλάδα)

 • Εισαγωγές - Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε

 • Συναλλαγές μέσω διαδικτύου

(εταιρία που πουλά προιόντα μέσω internet και δέχεται πληρωμές πιστωτικών καρτών)

 • Σημαντικά σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στην Βουλγαρία:

Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι εταιρίες στην Βουλγαρία αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 10%

Η φορολογία του μερίσματος είναι 5%.

Υπάρχουν μεγάλα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων.

Υπάρχει ελληνόφωνο και αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό με χαμηλό μηνιαίο μισθό.

Στις συναλλαγές σας με άλλες χώρες εντός Ευρωπαικής ζώνης ο ΦΠΑ είναι 0%.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, την Ελληνική και ξένη φορολογική νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για ότι χρειάζεστε

Παρακάτω σας δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες.

Αρκετές σοβαρές εταιρίες που συστήνουνε εταιρίες στη Βουλγαρία διαφημίζονται στο site μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες οδηγίες και ενημέρωση.


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Νόμοι και Κανονισμοί:

1. Άρθρα 113-157 του Εμπορικού Νόμου (ΕΝ).

2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

3. Νόμος «Περί της Δικαστικής Εξουσίας».

4. Ταρίφα άριθο 1 του νόμου "Περί των κρατικών τελών και των παραβόλων" που εισπράττονται από τα δικαστήρια, την Εισαγγελία, τις ανακριτικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νομικοί χαρακτηρισμοί

Το παρόν έχει για σκοπό να υποδείξει τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να αναληφθούν για να καταχωρηθεί μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Νομικό ορισμό της ΕΠΕ δίνει το άρθρο 113 του ΕΝ: μια ΕΠΕ μπορεί να συστηθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ύψος της εισφοράς τους στο κεφάλαιο αυτής. Ιδρύεται μέσω σύναψης Εταιρικής Σύμβασης. Στην ουσία της, η ΕΠΕ συνδυάζει στοιχεία των προσωπικών εταιρειών και των εταιρειών με κεφάλαιο. Η εταιρεία υποχρεωτικά εγκρίνει το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται από τον νόμο. Δεν είναι απαραίτητη η ατομική συμμετοχή στη λειτουργία της εταιρείας, η ίδια ευθύνεται μόνη της με την περιουσία της, και οι εταίροι ριψοκινδυνεύουν μόνο τις κατατεθείσες απ' αυτούς εισφορές. Η ΕΠΕ είναι συμβατική εταιρεία, το κεφάλαιό της διαιρείται σε μερίδια, είναι εταιρικό νομικό πρόσωπο - αυτοτελές νομικό υποκείμενο διαμορφωμένης περιουσίας, που διαφέρει από την περιουσία των ιδρυτών, με δική του επωνυμία και έδρα.

Πορεία της διαδικασίας

Οι ιδρυτές της ΕΠΕ πρέπει να είναι ικανά προς εργασίαν φυσικά πρόσωπα - Βούλγαροι ή αλλοδαποί, μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα της Βουλγαρίας ή της αλλοδαπής. Αρμόδιο για την καταχώρηση της ΕΠΕ είναι το Δικαστήριο Νομού της έδρας. Για την πόλη της Σόφιας αρμόδιο είναι το Δικαστήριο Πόλεως Σόφιας. Η ιδρυθείσα εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο του αντιστοίχου δικαστηρίου, κατόπιν του οποίου η καταχώρηση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση της εταιρείας σαν νομικό πρόσωπο. Αρμόδιος να ζητήσει την εγγραφή είναι αποκλειστικά και μόνο ο διαχειριστής, ο οποίος διορίζεται από τη γενική Συνέλευση (ΓΣ) μετά τη σύναψη της Εταιρικής Σύμβασης. Ο ίδιος πρέπει να εκτελέσει αυτή την υποχρέωσή του εντός 7 ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης. Οι χωριστοί εταίροι μπορούν να ζητήσουν την καταχώρηση μόνο αν εκλέχθηκαν σαν διαχειριστές

Το κεφάλαιο της ΕΠΕ αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων. Συνήθως στην αρχή το κεφάλαιο αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν γίνει από τους εταίρους, αλλά κάθε χωριστή περίπτωση είναι διαφορετική - αν η αξία των εισφορών είναι μεγαλύτερη, τότε η διαφορά καταβάλλεται στο Ταμείο Αποταμιεύσεων. Το κεφάλαιο είναι ένα μέρος της περιουσίας της εταιρείας και είναι σύνολο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα. Το ελάχιστο καταστατικό κεφάλαιο που είναι απαραίτητο για την ΕΠΕ, είναι ύψους 5,000 λέβα. (Η τιμή του € είναι 1 € = 1.95583 λέβα, και είναι σταθερή, δεν αλλάζεται). Το κεφάλαιο αποτελείται από τα μερίδια των εταίρων, τα οποία δεν μπορούν να είναι αξίας μικρότερης των 10 λέβα.

Οι εισφορές στην εταιρεία μπορούν να είναι δύο τύπων: χρηματικές και μη χρηματικές (εισφορές σε είδος, οι λεγόμενες aports). Οι χρηματικές εισφορές γίνονται με έμβασμα σε «λογαριασμό συγκέντρωσης κεφαλαίου» ο οποίος τηρείται σε προκαταβολικά καθορισμένη από τους εταίρους τράπεζα. Οι εισφορές σε είδος γίνονται σύμφωνα με την αντίστοιχη τάξη, ανάλογα με το δικαίωμα που εισφέρεται στην εταιρεία, δηλαδή δικαίωμα ιδιοκτησίας ή περιορισμένα υλικά δικαιώματα, δικαιώματα πάνω σε κατατεθέντα σήματα, σε βιομηχανικά δείγματα, πατέντα, απαιτήσεις, χρεόγραφα, τεχνογνωσίες κ.ο.κ.

Στις περιπτώσεις εισφορών σε είδος είναι απαραίτητο να γίνει πλήρης περιγραφή της εισφοράς. Η αποτίμηση των υποδεικνυομένων εισφορών σε χρήμα γίνεται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διορίζονται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Αν το πρόσωπο που εισφέρει σε είδος δεν συμφωνεί με την αποτίμηση, μπορεί να αποσύρει την εισφορά του και να συμμετέχει με εισφορά σε χρήμα, άλλα μπορεί επίσης και να αρνηθεί την συμμετοχή του στην εταιρεία, σύσταση εταιρείας Βουλγαρία

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εταιρικά μερίδια. Το άθροισμα των μεριδίων πρέπει να είναι ίσο με το κεφάλαιο. Τα μερίδια, αυτά κατ' εαυτόν τους, μπορούν να είναι ίσα ή όχι - ο καθένας από τους εταίρους μπορεί να εγγράψει ορισμένο αριθμό μεριδίων τα οποία γενικά διαμορφώνουν τη συμμετοχή του στην εταιρεία, ή να εγγράψει ένα μόνο μερίδιο. Ένα και το ίδιο μερίδιο μπορεί να εγγραφεί και να είναι κοινή ιδιοκτησία περισσοτέρων από ένα προσώπων. Τα μερίδια εγγράφονται στο Βιβλίο Μεριδίων που τηρείται από τον διαχειριστή.

Εξεταζόμενο σαν ευρύτερη έννοια, το εταιρικό μερίδιο καθορίζει τις σχέσεις συμμετοχής, όσον αφορά τη σημασία του μεριδίου στο κεφάλαιο, σχετικά με τον αριθμό ψήφων του ιδιοκτήτη του στην εταιρεία. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβάζονται, να κληρονομούνται και να διαιρούνται. Το εταιρικό μερίδιο μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν ενέχυρο. Η εταιρεία, όμως, δεν μπορεί να αποκτά δικά της εταιρικά μερίδια.


Η διαδικασία σύστασης ΕΠΕ απαιτεί 4 απαραίτητα στοιχεία:

Α. Σύναψη Ιδρυτικής Σύμβασης. Β. Καταβολή των αναληφθέντων μεριδίων. Γ. Διορισμός διαχειριστή (διαχειριστών) της εταιρείας. Δ. Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.

Α. Η Ιδρυτική Σύμβαση έχει 2 λειτουργίες: 1) υλοποιεί τη συναίνεση των εταίρων να ιδρύσουν τη νέα εταιρεία, και 2) καθορίζει τη νομική κατάσταση της εταιρείας σαν νομικό πρόσωπο. Για να ισχύει η Εταιρική Σύμβαση δεν είναι απαραίτητο οι υπογραφές των ιδρυτών να είναι επικυρωμένες από συμβολαιογράφο Αν, όμως, κατά την υπογραφή ένας από τους ιδρυτές εκπροσωπείται, τότε ο πληρεξούσιός του πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένη από συμβολαιογράφο

Στο άρθρο 115 του ΕΝ υποδεικνύονται τα ελάχιστος απαιτούμενα υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποδεικνύονται στη Σύμβαση, και ακριβέστερα:

η επωνυμία της εταιρείας: η επωνυμία πρέπει να περιέχει την περιγραφή «Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης» ή «ΕΠΕ»,

 • η έδρα της εταιρείας και η ταχυδρομική διεύθυνση της διαχείρισής της,
 • το αντικείμενο δραστηριότητας (ο σκοπός) της εταιρείας, καθώς και η προθεσμία ισχύος της Σύμβασης (συχνά η ισχύς είναι απεριόριστη). Το αντικείμενο δραστηριότητας δεν μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη τραπεζικής και ασφαλιστικής δραστηριότητας,
 • τα ονόματα των εταίρων. Αν οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, τότε υποδεικνύονται οι επωνυμίες τους,
 • το ύψος του κεφαλαίου. Αν κατά τη σύσταση δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το κεφάλαιο, με τη Σύμβαση καθορίζονται οι προθεσμίες και οι όροι της επιπρόσθετης καταβολής, οπότε η προθεσμία επιπρόσθετης καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει δύο έτη από την καταχώρηση της εταιρείας,
 • το ύψος των μεριδίων, με τα οποία ο κάθε εταίρος συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας,
 • ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπευσης της εταιρείας.

Με την Εταιρική Σύμβαση μπορούν να συμφωνηθούν διάφοροι όροι, αλλά τα βασικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων ρυθμίζονται από τον Εμπορικό Νόμο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες: υλικά και μη υλικά.


Τα υλικά δικαιώματα των εταίρων είναι:

δικαίωμα μερίσματος - δικαίωμα μέρους του κέρδους της εταιρείας. Το ύψος του μερίσματος συνήθως καθορίζεται από το ύψος του μεριδίου στο κεφάλαιο. Μπορεί να συμφωνηθεί και άλλο, αλλά το δικαίωμα μερίσματος είναι ενυπάρχει και κανείς δεν μπορεί να στερηθεί από αυτό. Ενυπάρχει «ληθαργικά» και εμφανίζεται σαν απαίτηση, όταν: α) λήξει το αντίστοιχο οικονομικό έτος (χρήση), β) υπάρχει κέρδος, γ) έχει ληφθεί απόφαση της ΓΣ για τον ετήσιο λογιστικό ισολογισμό (ετήσια οικονομική κατάσταση) και απόφαση μοιράσματος μερισμάτων,

Εταιρεια στην Βουλγαρία δικαίωμα εκκαθαριστικού μεριδίου: είναι ανάλογο στο μερίδιο του εταίρου στο κεφάλαιο. Είναι απαραίτητο πρώτα η εταιρεία να λυθεί και οι πιστωτές να ικανοποιηθούν. Τέτοιο δικαίωμα εμφανίζεται επίσης στις περιπτώσεις παραίτησης ενός εταίρου.

Τα μη υλικά δικαιώματα των εταίρων είναι:

 • δικαίωμα διαχείρισης, δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής στην εργασία της ΓΣ, δικαίωμα ψήφου που συνήθως είναι λειτουργία του μεριδίου του εταίρου στο κεφάλαιο αλλά μπορεί να συμφωνηθεί και άλλο, δικαίωμα εταίρου να εκλέγει και να εκλέγεται,

 • δικαίωμα ελέγχου. Το πιο σημαντικό είναι το δικαίωμα ενημέρωσης για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, εταιρείες στην Βουλγαρία.

 • Πέραν των ατομικών δικαιωμάτων αυτών, υπάρχουν και συλλογικά δικαιώματα των εταίρων (δικαιώματα ορισμένων μερών του κεφαλαίου):
 • δικαίωμα να ζητηθεί η σύγκλιση ΓΣ εκ μέρους του διαχειριστή - μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή 1/10 του κεφαλαίου,
 • δικαίωμα ζήτησης διορισμού εκκαθαριστή εκ μέρους του δικαστηρίου - μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή 1/10 του κεφαλαίου,
 • δικαίωμα ζήτησης λύσης της εταιρείας εκ μέρους του δικαστηρίου - μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή 1/5 του κεφαλαίου.

Οι υποχρεώσεις των εταίρων είναι μόνο ατομικές.

Υλικές υποχρεώσεις είναι:

η υποχρέωση εισφοράς, συνήθως της ονομαστικής αξίας του εγγεγραμμένου κεφαλαίου,

 • η υποχρέωση επιπρόσθετης εισφοράς. Αυτή δεν είναι μέρος του κεφαλαίου, αλλά αποτελεί δάνειο, το οποίο δίνεται στην εταιρεία από τον εταίρο. Για τις επιπρόσθετες εισφορές είναι απαραίτητη ή απόφαση της ΓΣ, που παίρνεται με τα 3/4 του κεφαλαίου.

Οι μη υλικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στη διαχείριση της εταιρείας, την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ, την συνδρομή στη λειτουργία της εταιρείας, την υποχρέωση νομιμοφροσύνης (π.χ. να μην αναπτύσσεται ανταγωνιστική δραστηριότητα).

Β. Τη στιγμή υποβολής της αίτησης καταχώρησης της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο, πρέπει να έχουν καταβληθεί τουλάχιστον 70% του καθορισμένου με την Ιδρυτική Σύμβαση κεφαλαίου. Κάθε εταίρος πρέπει να έχει καταβάλλει τουλάχιστον το 1/3 του μεριδίου του, αλλά όχι λιγότερα από 10 λέβα. Για τον σκοπό προσκομίζεται αντίγραφο της τραπεζικής βεβαίωσης για τις καταβληθείσες από τους εταίρους εισφορές.

Γ. Τα όργανα της ΕΠΕ είναι δύο τύπων: υποχρεωτικά και προαιρετικά.


Τα υποχρεωτικά όργανα είναι:

- Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ). Αποτελείται από όλους τους εταίρους. Στην ίδια, με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου, μπορεί να συμμετέχει και ο διαχειριστής, όταν δεν είναι εταίρος, καθώς και ο αντιπρόσωπος του προσωπικού (των μισθωμένων προσώπων), αν το προσωπικό αποτελείται από περισσότερα από 50 άτομα. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΓΣ (όχι όλες) ρυθμίζονται από το άρθρο 157 του ΕΝ και δεν μπορούν να μεταβιβάζονται και να ανατίθενται.

1.η Γενική Συνέλευση τροποποιεί και συμπληρώνει την Εταιρική Σύμβαση,

2. εγκρίνει και αποκλείει εταίρους, δίνει τη συγκατάθεσή της για τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε νέο εταίρο,

3. εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και το ισοζύγιο (την ετήσια οικονομική κατάσταση), διαιρεί το κέρδος και παίρνει απόφαση για την καταβολή του,

4. παίρνει αποφάσεις για τη μείωση ή την αύξηση του κεφαλαίου,

5. εκλέγει τον διαχειριστή, καθορίζει την αμοιβή του και τον απαλλάσσει από ευθύνη,

6. παίρνει αποφάσεις ανοίγματος και λύσης υποκαταστημάτων και συμμετοχής σε άλλες εταιρείες,

7. παίρνει αποφάσεις για την απόκτηση ή την απαλλοτρίωση ακινήτων και υλικών δικαιωμάτων πάνω σε αυτά,

8. παίρνει απόφαση για την προβολή απαιτήσεων της εταιρείας εναντίον του διαχειριστή ή του ελεγκτή και διορίζει εκπρόσωπο για τη διεξαγωγή δικών εναντίον τούς,

9. παίρνει απόφαση επιπρόσθετων χρηματικών εισφορών.


Στην Εταιρική Σύμβαση μπορούν να προβλεφθούν και άλλες αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή τακτικά (μια φορά τον χρόνο - για την έγκριση του ετησίου ισολογισμού) ή εκτάκτως - κατόπιν αιτήσεως των εταίρων. Ο διαχειριστής τη συγκαλεί (σε μερικές περιπτώσεις και υποχρεωτικά) με αίτηση των εταίρων που συμμετέχουν με πάνω από το 1/10 του κεφαλαίου, ή σε περίπτωση ζημιών με πάνω από τα 3/4 του κεφαλαίου. Είναι αναγκαίο να αποσταλεί γραπτή πρόσκληση, στην οποία υποδεικνύεται η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της συνέλευσης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Είναι δυνατόν στη συνέλευση να ληφθούν και αποφάσεις σύμφωνα με θέματα τα οποία δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, υπό τον όρο ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι και ότι όλοι τους συμφωνούν (δεν έχουν αντιρρήσεις).
Ο Εμπορικός Νόμος δεν ρυθμίζει το θέμα της απαραίτητης απαρτίας για τη νομιμότητα των αποφάσεων της ΓΣ. Η απαρτία καθορίζεται ανάλογα με την πλειοψηφία, η οποία είναι απαραίτητη για τη λήψη των διάφορων αποφάσεων. Οι αποφάσεις εγγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών (Βιβλίο Πρωτοκόλλων).

- Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι ατομικό όργανο - ικανό προς εργασίαν φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται κατ' αρχήν από τη ΓΣ, με απλή πλειοψηφία των μεριδίων που τα διαθέτουν οι εταίροι. Ο διαχειριστής πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και να προσκομίσει επικυρωμένο από συμβολαιογράφο υπόδειγμα της υπογραφής του, κατόπιν του οποίου ο ίδιος εγγράφεται στο Εμπορικό Μητρώο. Η εγγραφή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν ο διαχειριστής δεν κατέχει τη βουλγαρική γλώσσα, κατά την υπογραφή εγγράφων ενώπιον συμβολαιογράφου είναι απολύτως απαραίτητη η παρουσία ορκωτού διερμηνέα (μεταφραστή), ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις μεταφράσεις που θα κάνει. Προηγουμένως, όμως, πρέπει να υπάρχει μίσθιο (μπορεί να είναι διαμέρισμα, μπορεί και κατάστημα), το οποίο θα είναι έδρα της εταιρείας και ταχυδρομική διεύθυνση της διαχείρισής της. Γι' αυτό πρέπει να συναφθεί συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου. Αν προβλέπεται ένας από τους εταίρους να είναι και διαχειριστής και να παραμένει συχνά στη Βουλγαρία, η σύστασή μας είναι να υποβάλλει αίτηση έγκρισης μόνιμης διαμονής στο αντίστοιχο Αστυνομικό Τμήμα της έδρας της εταιρείας.

Μεταξύ του διαχειριστή και της εταιρείας συνάπτεται σύμβαση, συχνά με την μορφή Σύμβασης Διαχείρισης, αλλά μπορεί να είναι και Σύμβαση Εργασίας. Στις αρμοδιότητες του διαχειριστή υποπίπτουν η οργάνωση και η διαχείριση της εταιρικής δραστηριότητας, η σύγκληση της ΓΣ, η προετοιμασία των συνεδριάσεών της, η τήρηση των εταιρικών βιβλίων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον τρίτων. Η εταιρεία δύναται να συνάψει σύμβαση με περισσοτέρους διαχειριστές Αν με την Εταιρική Σύμβαση δεν προβλέπεται άλλο, ο καθένας από τους διαχειριστές μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία μόνος του και όχι από κοινού με τους άλλους. Ο Εμπορικός Νόμος απαγορεύει στον διαχειριστή την ανάπτυξη ανταγωνιστικής δραστηριότητας αναφορικά με την εκπροσωπούμενη απ' αυτόν εταιρεία.

Αν η Εταιρική Σύμβαση το προβλέπει, στην εταιρεία μπορεί να υπάρχει και ελεγκτής, ο οποίος είναι προαιρετικό όργανο. Ο ελεγκτής εκλέγεται από τη ΓΣ και επιβλέπει την τήρηση της Εταιρικής Σύμβασης και τη διαφύλαξη της περιουσίας της εταιρείας. Συνάπτει συμφωνητικό με την εταιρεία και είναι μονοπρόσωπο όργανο, ακόμη και αν υπάρχουν περισσότεροι ελεγκτές.


Δ. Για την εγγραφή της ΕΠΕ στο Εμπορικό Μητρώο πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση καταχώρησης της εταιρείας. Πρέπει να απευθύνεται προς το Τμήμα Εταιρειών του αντιστοίχου αρμοδίου δικαστηρίου και να περιέχει:

- τα τρία ονόματα και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση,

- την επωνυμία της εταιρείας,

- την έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση διαχείρισης της εταιρείας,

- το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει πάσης φύσεως δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται διά νόμου,

- τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων,

- το ύψος του κεφαλαίου,

- το ύψος των μεριδίων με τα οποία οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας,

- τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπευσης της εταιρείας,

- τα προσωπικά στοιχεία του διαχειριστή.


Εταιρική Σύμβαση.

3. Πρακτικό ίδρυσης από τη συνεδρίαση των εταίρων, στην οποία ελήφθη η απόφαση σύστασης εταιρείας και έγκρισης της Ιδρυτικής Σύμβασης.

4. Από συμβολαιογράφο θεωρημένο υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή και δήλωσή του για τη συγκατάθεσή του να διοριστεί σαν τέτοιος.

5. Δήλωση του άρθρου 142 ΕΝ εκ μέρους του εκλεγμένου διαχειριστή.

6. Τραπεζικό πιστοποιητικό για το καταβληθέν κεφάλαιο.

7. Πιστοποιητικό τήρησης (διαφύλαξης) της επωνυμίας της εταιρείας.

8. Απόφαση συμμετοχής στην υπό ίδρυση ΕΠΕ, ληφθείσα από το αντίστοιχο διοικητικό όργανο, αν ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο.

9. Αποδείξεις για την πληρωμή του κρατικού τέλους εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Άδεια αρμοδίου κρατικού οργάνου, αν πρόκειται η εταιρεία να αναπτύσσει δραστηριότητα, για την ανάπτυξη της οποίας διά νόμου προβλέπεται η έκδοση επιπρόσθετης άδειας από δημόσιο όργανο.

Η καταχώρηση γίνεται εντός 20-30 ημερών.


Δαπάνες

Τα τέλη που πρέπει να πληρωθούν κατά την ίδρυση της ΕΠΕ καθορίζονται από την Ταρίφα αριθ. 1 του νόμου "Περί των κρατικών τελών και των παραβόλων" που εισπράττονται από τα δικαστήρια, την Εισαγγελία, τις ανακριτικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και είναι τα ακόλουθα:

Τέλος εγγραφής της ΕΠΕ στο Εμπορικό Μητρώο: 350 λέβα.

2. Τέλος εγγραφής υποκαταστήματος της ΕΠΕ: 225 λέβα.

3. Τέλος για την έκδοση αντιγράφου της δικαστικής απόφασης καταχώρησης της εταιρείας: 5 λέβα για την πρώτη σελίδα και από 2 λέβα για την κάθε επόμενη σελίδα.

4. Τέλος δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: για όγκο μιας τυπικής μηχανογραφικής σελίδας 80 λέβα, για κάθε επόμενη σελίδα από 50 λέβα.

Φορολογικά αυτές οι δαπάνες αναγνωρίζονται σαν έξοδα της εταιρείας και μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς.

Μετά την υποβολή, εκ μέρους του δικηγόρου σας, της αίτησης καταχώρησης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, το δικαστήριο σχηματίζει την αντίστοιχη εταιρική υπόθεση και ελέγχει αν συντρέχουν όλα τα απαιτούμενα περιστατικά που υπόκεινται σε εγγραφή. Παίρνει απόφαση και η απόφαση αυτή ειδοποιείται στον αιτούντα. Στα μητρώα του Τμήματος Εταιριών εγγράφονται τα στοιχεία της Εταιρικής Σύμβασης. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόφαση, με την οποία αρνείται η εγγραφή μιας ΕΠΕ, μπορεί να εφεσιβληθεί ενώπιον του αντιστοίχου εφετείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δικαστήριο όχι αργότερα από 7 μέρες μετά από την Ιδρυτική Συνέλευση!!!


Αποτέλεσμα της διαδικασίας

Με την καταχώρηση της ΕΠΕ εμφανίζεται νέο νομικό υποκείμενο - αυτοτελές νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνη, δική του περιουσία με την οποία ευθύνεται ενώπιον των πιστωτών του. Η εταιρεία πραγματοποιεί τις ενέργειές της υπό την επωνυμία της.

Περεταίρω ενέργειες είναι η καταχώρηση της εταιρείας: 1) στο Ενιαίο Στατιστικό Ευρετήριο Εταιρειών BULSTAT, 2) στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΝΟΙ, και 3) στην αντίστοιχη ΔΟΥ. Σχετικά με τους φόρους, η ΕΠΕ υποπίπτει στο γενικό καθεστώς φορολόγησης των εμπορικών εταιρειών σύμφωνα με τον Νόμο «Περί φορολογήσεως των εταιρειών».

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας πρόκειται να ασχολείται με διεθνές εμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές), η ίδια πρέπει να καταχωρηθεί επίσης: 1) στο Βουλγαρικό Έμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΒΕΒΕ) και 2) στο αντίστοιχο Τελωνείο της έδρας της. Αν ο δικηγόρος σας είναι πρακτικός (εμείς έχουμε τέτοιους), όλη η διαδικασία μπορεί να αποπερατωθεί εντός 20-25 ημερών.